Dofinansowania

Pomożemy pozyskać Ci dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne.
Doradzamy firmom i osobom prywatnym.

Program "Czyste powietrze"

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych,wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15 maja 2020 wystartowała nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji .W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników. Oto szczegóły najważniejszych zmian w programie:

  1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.
  2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
  4. Uproszczenie wniosku o dotację.
  5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl
  6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)
  7. Integracja z programem „Mój Prąd”
  8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność
  9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
  10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Budżet Programu – 103 mld zł.

Program "Mój Prąd"

Program „Mój Prąd” to bezzwrotna pomoc w formie dotacji, z której skorzystać mogą osoby fizyczne, przeznaczając własne pieniądze na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej.

Mówiąc prostym językiem jest to program, który umożliwi Polakom zaoszczędzenie na rachunkach za prąd dzięki instalacji fotowoltaicznej, która pozyskuje energię słoneczną.

W skali kraju Program „Mój Prąd” jest unikatowym na dotychczasową skalę w Polsce, narzędziem dedykowanym do wsparcia rozwoju energetyki prokonsumenckiej, a dokładniej wsparcie gałęzi mikroinstalacji fotowoltaicznych. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym, a które chcą zainstalować instalację fotowoltaiczną i wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby.

Leasing

alternatywna forma kredytowania dla przedsiębiorców i rolników

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku – także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych.

Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Często przedsiębiorcy poszukują inwestycji, które można wpisać w koszty działalności firmy. Najprostszym rozwiązaniem dla wielu staje się zakup nowego samochodu.Pamiętać jednak trzeba, że wartość takiego auta na przestrzeni lat spadnie, a jego eksploatacja będzie wiązać się z wydatkami. Zamiast generować kolejne koszty, warto zastanowić się nad inwestycją, która przyniesie długofalowe korzyści. Świetnym wyborem jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Korzystne zmiany ustawowe, spadek cen instalacji oraz interesująca stopa zwrotu sprawia, że na taką inwestycję decyduje się coraz więcej firm w Polsce.

Kredyt

atrakcyjne formy kredytowania inwestycji fotowoltaiki

Do programów “Mój Prąd” i “Czyste powietrze” dołączyły również banki. Po porozumieniu Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej ze Związkiem Banków Polskich zostały zostały przygotowane atrakcyjne oferty w zakresie taniego finansowania domowych instalacji fotowoltaicznych. I tak dla przykładu:

Zarówno koszty inwestycji w instalacje fotowoltaiczne sfinansowane z komercyjnych kredytów jak i pożyczki oferowanej w ramach programu “Mój Prąd” i “Czyste powietrze” można uwzględnić w podatkowej uldze termomodernizacyjnej.

Zamów bezpłatną wycenę

mouse